Skip to content

Muntra möter: öppna Sydental

Muntra möter: öppna Sydental! Med utsikt mot Ullevi i hjärtat av Göteborg ligger Sydental. Där tandläkare och tillika klinikägare Osama AlSaleh tillsammans med tandsköterskan Ninwah Albazi tillsammans tagit emot och behandlat patienter sedan 2019. Ta del av Osamas syn på tandläkaryrket och hur Sydental jobbar för att ge den bästa vården till sina patienter. 

 


 

Kan du berätta lite om Sydental? 

Jag tog över kliniken i juni 2019. Klinikens namn syftar till ”Syrien Dental” som även återspeglas i vår logga. Det är en hyllning till mitt Syrien, som det fria land det var förr. På kliniken jobbar jag tillsammans med min tandsköterska Ninwah. När jag bestämde mig för att starta eget och fick ta över kliniken använde de redan Muntra. Till en början mycket på initiativ av den förre klinikägaren som varmt rekommenderade Muntra, började jag använda Muntra på prov och sedan har jag fortsatt med det.


Sydental Redigerade-03Ni jobbar en del med specialister - berätta mer! 

Det händer att vi hyr in specialister för att hjälpa till med svårare operationer eller ingrepp som jag inte kan eller hinner med att göra själv. Vi tar även hjälp av olika specialister vid konsultationer kring mer omfattande behandlingar. Även om det inte händer särskilt ofta så är det en stor trygghet att kunna ta hjälp av sitt nätverk för att kunna erbjuda bättre hjälp till patienterna. Därför gillar jag Muntra så mycket och finner det oerhört värdefullt att kunna ha en bra kommunikation via er. Framförallt när det kommer till remisshantering där Muntra har gjort det väldigt smidigt. Jag vill att alla som jag samarbetar med skall ha Muntra för att vi lättare ska kunna kommunicera med varandra. Journalsystemet är ett av de viktigaste programmen som finns på en klinik, det är navet som driver hela kliniken, tidboken, ekonomin, ja allt. Därför är det så viktigt att det fungerar och att journalsystemet är flexibelt, har stark support och innehålla alla delar som behövs. 


Vad gillar du med muntra? 

Jag gillar notifikationerna om det är något som man har missat. Det är lätt att missa saker när man har fullt upp och det är många steg inom journalföringen vilket gör att det händer att man glömmer saker. Något annat som jag gillar i Muntra är att svenskan är väldigt enkel och lätt att förstå då svenska inte är mitt modersmål. 

 

Sydental Redigerade-06

 

Var det svårt att lära sig Muntra när du började? 

Nej, det var inte speciellt svårt att lära sig. Muntra har en bra utbildning när man börjar så att man snabbt får en bra koll på det mest grundläggande. Ni har även bra support som svarar på ens frågor när de dyker upp. När det uppstår problem är det lätt att koppla upp sig tillsammans med supporten via fjärrstyrning så att de kan ta över datorn och visa. Jag tyckte även att det var en stor trygghet att få möjligheten att prova på systemet lite innan jag bestämde mig för att gå över helt. 

 

Vill du också prova på Muntra? 

Kom igång!

 

Ni har även Muntra Academy om man behöver friska upp sina kunskaper mer och fortsätta lära sig på egen hand. Även om de olika journalsystemen skiljer sig åt i utseende och kvalitet är de ändå i grunden lika varandra. De har samma funktioner, men det gäller bara att hitta var allt finns. 


Sydental Redigerade-02

 

När det kommer en ny patient till din klinik - hur gör du för att patienten skall känna sig trygg? 

Jag har ingen direkt rutin eller strategi för att få patienterna att känna sig trygga. För min del handlar det om att försöka göra ett så bra jobb som möjligt och att fokus inte skall ligga på att bara behålla patienten. När jag träffar en ny patient är mitt främsta fokus tänderna, hur de mår och vad för lösning jag har för att hjälpa patienten. Sedan återkopplar jag till patienten kring vad som behöver göras, vad det kommer kosta, om det kommer göra ont och så vidare. 


Jag tror att förtroendet är det viktigaste, men att svara på hur det byggs upp eller exakt hur man skall göra för att få till det kan jag inte svara på. Även om jag upplever att jag bemöter alla patienter på samma sätt så kan en patient ibland få ett större förtroende för min sköterska och ibland tvärtom. Men för att ge patienten den bästa möjliga behandlingen och upplevelsen försöker jag ge allt till patienten. Tid, bra vård, lugn och bra priser. Vilket verkar något som fungerat hittills då de flesta patienter kommer tillbaka. 

 

Sydental Redigerade-01

 

Osama och Ninwah värnar om sina patienter. De räds inte att ta hjälp av andra kollegor inom branschen och jobbar ständigt med att stärka och utöka sitt nätverk med specialister. Allt med patienten i åtanke och för att kunna erbjuda den bästa vården. 


Läs med om Sydental på deras hemsida!

 

Kom igång med Muntra! 

 

Leave a Comment