Skip to content

Trivs bättre på jobbet - så får ni till teamkänslan på kliniken

En bra företagskultur har kommit att bli en av de viktigaste faktorerna för att skapa en attraktiv arbetsplats. Det har visat sig att medarbetare som är stolta över sitt jobb, arbetsgivare och sina prestationer har tre gånger så stor chans att genuint trivas på sin arbetsplats och bli lyckliga i sin arbetssituation. Men hur får man till den där stämningen som smittar av sig på både kollegor och patienter? 

Enligt en undersökning om vad som gör den bästa arbetsplatsen kunde man fastslå följande fyra delar: 

  1. Det är ett roligt ställe att jobba på 
  2. Man kan lita på samarbetet kollegor emellan 
  3. Att man känner sig välkommen 
  4. Att det finns en “familje-” eller “lagkänsla” 

Muntra har sammanställt en lista kring vad ni kan göra på kliniken för att få till en bättre team-känsla. 

  1. På samma sätt som när det kommer till patientbemötande är en gemensam värdegrund en essentiell förutsättning när det kommer till att bygga en bra stämning och tydlig teamkänsla på kliniken. Samtliga medarbetare bör ha koll på företagets mål och gemensamma värdegrund. Även om viss kännedom redan finns är det fördelaktigt att översätta dem till konkreta handlingar. Ett exempel på det kan vara om man har värdegrunden att behandla varandra med respekt. Detta kan översättas till en konkret handling genom att man fastställer att inte avbryta varandra.
  2. En annan viktig del är att visa uppskattning för varandra. Ett sätt att visa uppskattning på är att ge beröm till en kollega som gjort något bra. Som chef  kan det även vara en god idé att öppna upp till diskussion kring vägar framåt för kliniken i stort. Låt alla bidra med idéer och tankar för att påverka arbetsmiljön och sina arbetsuppgifter.
  3. Som i alla organisationer uppstår det fel ibland. Fel behöver lösas och det är där nyckeln ligger. När det uppstår ett problem är det dels viktigt att vi alla är människor och fel kan hända. Istället för att skuldbelägga fokusera på lösningen och vad som behöver göras för att åtgärda det som gått snett. När problemet sedan är löst kan man gemensamt öppna upp för att diskutera varför det uppstod och hur det kan förhindras i framtiden. Denna feedback kan även inkludera agerandet vid lösningen av problemet. Hur skall ni göra nästa gång om problemet uppstår igen?
  4. Vidare är det en god idé att satsa på gemenskap, således en känsla av “vi”. Socialisering gör oss gladare och mer avslappnade. Mycket av tandvårdsyrket handlar om socialisering och att bygga relationer. En känsla av gemenskap leder till ett mer öppet klimat där man lättare kan be om råd eller hjälp. Alla har ett liv utanför arbetsplatsen och många gånger är det privatlivet som styr oss på arbetsplatsen också. Behandla därför andra så som du själv vill bli behandlad - det är en grundläggande etisk princip som håller och inte bör glömmas bort.
  5. En sista punkt är att ha roligt på och utanför jobbet. Att våga bjuda på sig själv och kunna skoja med sina kollegor gör arbetet och stämningen mycket bättre. I kombination med att införa traditioner som till exempel fika varje tisdag eller att schemalägga gemensamma aktiviteter utanför arbetstid stärker relationen. 

 

Att trivas på sin arbetsplats är sannerligen nyckeln till framgång inte bara för individen utan för hela teamet och kliniken. Genom en bra stämning förbättras både motivationen, effektiviteten, samarbetet och patientbemötandet!

Vill du ha inspiration kring hur kollegor i branschen jobbar för en bättre teamkänsla?

Läs fler kundcase på bloggen

Leave a Comment