Skip to content

Guide till ett flimmerfritt arbetsliv

Trött i ögonen efter att suttit vid bildskärmen hela dagen? Jobbar du eller dina medarbetare både hemifrån och på kontoret? Handen på hjärtat – är arbetsplatserna synergonomiskt anpassade med bildskärmar utan flimmer? Bildskärmsexperten Marcel Lundstad från EIZO Nordic ger sina bästa råd och tips till ett flimmerfritt arbetsliv. 


Vad innebär det att en skärm flimrar? 

– I många bildskärmar finns det ett dolt flimmer som kan vara ansträngande för ögonen, säger Marcel Lundstad. Även om flimret är osynligt för ögat, så uppfattas det av näthinnanoch hjärnan.

 

Hög ljusstyrka minskar risken för flimmer

De flesta tillverkare av bildskärmar använder sig av en teknik som kallas PWM (Pulse Width Modulation). PWM-teknik eliminerar flimmer genom att maximera upplysta fält i ljusstyrkans pulsering (ljusstyrkan varierar) och minimerar mörka partier. Ju högre ljusstyrka bildskärmen har, desto lägre är risken för flimmer.

 

 

Betyder det att PWM-tekniken är flimmerfri?  

– Ja, vid en ljusstyrka på 80–100 %, säger Marcel Lundstad. Men att ständigt sitta framför en bildskärm med så hög ljusstyrka kan påverka synergonomin negativt. En lösning är att konfigurera skärmen efter dygnets olika ljusförhållanden. 


Unik teknik möjliggör god synergonomi 

Lundstads rekommendation är EIZO:s FlexScan-modeller. De är utrustade med EcoView-teknik som optimerar ljusstyrkan automatiskt. Oavsett var och när på dygnet du än jobbar säkerställer tekniken att du alltid har rätt ljusstyrka. Dessutom har skärmarna en patenterad hybridlösning av PWM-tekniken som skapar ett fast sken, istället för ett pulserande ljus som är vanligt förekommande inom vanlig PWM-teknik. Resultatet blir att allt flimmer elimineras på de nivåer av miljöljus som vi vanligtvis jobbar i på kontoret eller i hemmet. 

 

 

Investera i bättre synergonomi 

Utvecklingen av bildskärmar har gått snabbt framåt, men problemen med dålig ljusstyrka och blåljus kvarstår. De två faktorerna kan både påverka ögonen och försämra nattsömnen. Som tidigare nämnt har många skärmar även ett dolt flimmer som bland annat kan orsaka orsaka ögontrötthet. Även om flimret är osynligt för ögat, uppfattas det av näthinnan och hjärnan, vilket tröttar ut. 


– De flimmerfria bildskärmar som finns idag har ett dynamiskt ljus som anpassar sig efter rummets belysning, säger Lundsten. Skärmarna kan också automatiskt justera färgbalansen efter dygnets alla timmar. Mitt på dagen när vi ska vara pigga är ljuset mer blått för att senare gå över till varmare toner. Dessa faktorer ger sammantaget en bättre synergonomi – och minskar i förlängningen riskerna för dyra sjukskrivningar. Eizo

 

Vilken roll har bildskärmarna i företagets hållbarhetssatsning?


– Även inom företagens hållbarhetssatsning är valet av bildskärmar viktigt, menar Lundstad. 

Det handlar bland annat om att ha koll på garantitider, TCO-certifiering, kemikalieskatt och elförbrukning. För det första – välj en bildskärm med lång garantitid. Kanske blir initialkostnaden högre, men eftersom du inte behöver byta skärm mer än kanske vart femte år gynnar det både budgeten och miljön. 

 

 

Sammanfattningsvis kommer här Lundstads avslutande tips för att göra det bästa skärmvalet för din klinik: 


  • Rätt upplösning

Bildskärmen bör inte ha för låg upplösning i förhållande till storlek, för en skärm på till exempel 27 tum rekommenderas en upplösning på minst 2560x1440 pixlar. Om skärmen har för stora pixlar kan det bli ansträngande för ögonen. Med rätt upplösning jobbar du mer produktivt med en optimerad arbetsyta i bildskärmen, exempelvis kan du se fler celler i Excel.

  • Höj- och sänkbar

Sitter du 8 timmar framför bildskärmen är det förstås viktigt att den har rätt ergonomi för att undvika besvär med bland annat ögon, nacke och axlar. Skärmen bör vara 50 – 80 cm från ögonen, beroende på storleken på din skärm.

  • Flimmerfri

Många bildskärmar har ett dolt flimmer som kan orsaka ögontrötthet. Även om flimret är osynligt för ögat, så uppfattas det av näthinnan och hjärnan. 

  • Automatisk ljusanpassning

Både direkt och indirekt ljus kan orsaka utmattning i ögonmuskel och leda till hälsoproblem. För att minska ögonbesvär är det viktigt att du väljer en skärm som anpassar sig automatiskt efter ljuset i rummet.

  • Automatisk reducering av blått ljus

För mycket blått i bildskärmen kan orsaka sömnproblem och ögontrötthet. Välj därför en bildskärm som har en automatisk reducering av blått ljus. 

  • Anti-reflex

Se till att skärmen är ”anti-glare-behandlad” och att inget ljus reflekterar i skärmen

  • Senaste TCO-certifieringen

TCO Certified är en internationell certifiering
som säkerställer en socialt- och miljömässigt ansvarsfull tillverkning. 

  • Lång garantitid

Se till att bildskärmen har en lång garantitid, gärna på minst fem år. Det ger ett tryggt ägande och längre livslängd, vilket är bra ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv.

 

Läs mer om Eizos skärmar på deras hemsida!

Leave a Comment