Skip to content

Den nya serverlösa kliniken - var står vi nu?

Nu är det slut på att hantera flera olika system i vårdprocessen. Vi är nära en helt sömlös vårdprocess. Ett system för hela processen, från patientanskaffning, till behandling, röntgen, fakturering och remittering. Det skapar helt enkelt bättre flow.

Vilka fördelar har en helt serverlös klinik och hur nära är vi att vara där?

Slipp serverproblem
En tandläkare omsätter i snitt 2-6 tusen kronor i timmen. Driftstopp och när servern strular kan i värsta fall innebära 0 kronor i intäkter. En strulande server skapar både oro och rädsla, som även det blir en kostnad för kliniken. Med Muntra slipper ni det.


Obegränsad tillgänglighet av information
Ett molnbaserat journalsystem medför en större tillgänglighet av information. Det öppnar möjligheter att jobba hemifrån och för större kliniker att ha samma information överallt.

Det innebär också att information säkert kan föras över till både patient och andra kliniker, helt digitalt.


Öppen standard
Tandkliniken blir ofta begränsade av det röntgen-/bildhanteringsprogram som de använder genom att de blir bundna till en viss typ av sensor. Ofta fungerar enbart en typ av sensor med mjukvara från samma leverantör.

Att vara bunden till en typ av sensor och system innebär att tandklinikens förhandlingskraft och valmöjligheter begränsas vid upphandlingar. Förhandlingar med leverantörer blir därefter. Att ha ett röntgensystem med stöd för fler sensorer ökar därför klinikens förhandlingskraft. Inköp av sensorer uppgår ofta till en hög prislapp, varför ett bra förhandlingsläge är att föredra.

Andrahandsmarknaden av sensorer blir dessutom enklare att tillgå. När du letar efter enbart en specifik typ av sensor kan det ibland vara svårt att hitta något utbud på andrahandsmarknaden. Med ett öppet system får du tillgång till ett bredare utbud och kan införskaffa sensorer till ett lägre pris och handla enklare på andrahandsmarknaden.

Tandkliniken kan dessutom med ett öppet system ha olika typer av sensorer i olika behandlingsrum.


Lägre IT-kostnader
Muntra har gjort en analys på ett flertal tandklinikers totala IT-kostnader, bortsett från inköp av hårdvara har alla kostnader inkluderats. Däribland fakturor från IT-tekniker för underhåll och uppdateringar.

Enligt Muntras beräkningar, kan kliniken reducera sina IT-kostnader med 60% genom att bli serverlös. Detta är bara kostnaden för underhåll av server och IT-tekniker. Resterande delar utgörs av journalsystem, hemsida och annan mjukvara.

Uppstartskostnaden för nystartade kliniker blir dessutom hög då själva hårdvaran (dvs den fysiska servern) kostar mycket att införskaffa. En serverlös uppstart av en nyetablerad tandklinik gör det alltså möjligt att minimera uppstartskostnaderna och således kunna fokusera på andra värdeadderande kostnader.

Att arbeta i ett och samma system ökar även klinikens effektivitet. I genomsnitt spenderar en behandlare ca. 50% av sin arbetstid på att arbeta i journal- och röntgensystem. Att effektivisera denna process sparar således både tid och pengar.

Muntras lösning anpassas efter klinikens verksamhet. Inga fasta kostnader eller dyra uppstartsavgifter. Du betalar enbart per aktiv behandlare.


Kontinuerliga uppdateringar, förbättringar och underhåll
Tack vare ett molnbaserat system kan tjänsten förbättras och uppdateras i realtid. Inga fler kostnader i samband med uppdatering och installation.

Feedbackloopen kortas ned och förbättringsförslag kan snappas upp och realiseras snabbare. Med uppdatering i realtid ser ni förbättringsförslag live i appen på nolltid.


Var står vi nu?
För att uppnå visionen om den serverlösa kliniken behöver både journal och röntgen lyftas upp i molnet. Journal är klart sen länge. Nu kommer röntgen.

För att lyfta upp röntgen i molnet behöver integration mot sensorer och bildhantering stå klart. Läs mer nedan om vilka funktionaliteter vi har idag och vad vi har kvar att göra.


Integration mot sensorer
Integration mot röntgensensorer måste vara på plats för ett serverlöst röntgensystem. Muntra har idag stöd för i stort sett alla sensorer. Läs även vår sensorguide. Bildhantering
För att avsluta servern en gång för alla krävs att behandlaren kan hantera bilder i journalsystemet. De exakta kraven per klinik varierar beroende på behandlarens roll, och vilka behandlingar som görs.


Nyfiken på Muntra? 

Kom igång!

 

Leave a Comment