Skip to content

Spara tusentals knapptryck med smarta inställningar

Spara knapptryck


Att journalföra ska vara enkelt och effektivt. Tid tillbringad i journalsystemet är tid förlorad med patienter. Nedan följer några knep som kan minska den administrativa bördan och ge mer tid för annat.

Det handlar om:
Inställningar i Förval
Daganteckningsmallar
Besöksmallar

Förval
Under förval kan du ställa in personliga inställningar kopplat till:
Ersättningskrav
Tidbok
Behandling
Fakturering
mm.

Ska bara SMS och e-post skickas vid patientbokningar?
Då kan du ställa in vilka notifieringar som skickas, och avmarkera de som inte ska skickas. Då slipper ni ta bort dessa utskick i efterhand.

Undvik dubbelarbete
Genom att auto-signera journalanteckningar vid sändning av ersättningskrav sparas också tid. Det medför att du slipper gå in på journalen på nytt för att göra det. Och undviker också att missa det helt och hållet.

Ställ in standarder för bokningar
Är de flesta av dina behandlingar t.ex. 40 minuter långa? Under förval kan du ställa in Antal minuter per bokning. Då slipper du korrigera behandlingstiden för varje bokning.

Du kan även ställa in Antal månader till nästa bokning om du t.ex. vill kalla dina patienter med ett visst intervall.

Ställ in dina förval genom att:
Öppna användarmenyn (tryck på ditt namn uppe till höger) > Förval.


Besöksmallar
Besöksmallar är paket med flera journalanteckningar i en knapp.

Besöksmallar är bra vid rutinbehandlingar, när samma sak journalförs om och om igen. Exempelvis är basundersökningar en sådan behandling. När du skapar en mall anger du de åtgärder, status och daganteckningar som ska skapas automatiskt när mallen väljs.

Att fylla i åtgärder, statusar och daganteckningar resulterar ofta i flera klick. Med besöksmallar räcker det med ett!


Hur skapar jag besöksmallar i Muntra?
Öppna användarmenyn (tryck på ditt namn uppe till höger) -> Besöksmallar.

Tryck på plustecknet (+) uppe till höger.

Fyll i namn på besöksmallen vid “Namn”.

Lägg in status, åtgärder och anteckningar som du alltid lägger in vid den typen av besök.

Mallen sparas automatiskt.


Daganteckningsmallar
Daganteckningsmallar förenklar journalföringen genom att spara en standardtext som kan återskapas som en daganteckning med en knapptryckning. När en daganteckningsmall väljs så kan du som användare självklart fortfarande ändra på texten innan den sparas i klinikens databas.

I Muntra är det möjligt att “bygga upp” en daganteckning baserat på flera olika mallar. Då väljer man olika mallar och för varje mall läggs texten till i slutet av daganteckningen.


Muntras användare har delat med sig av flera olika mallar för daganteckningar. Du hittar dessa genom att trycka på länken nedan:

Någon som vill dela texter / mallar för daganteckningar, för olika tandvårdsbehandlingar?Hur skapar jag daganteckningsmallar i Muntra?
Öppna användarmenyn (tryck på ditt namn uppe till höger) -> Daganteckningsmallar.

Tryck på plustecknet (+) uppe till höger.

Fyll i namn och text.

Tryck på knappen “Spara mall”.


Använd mallarna vid journalföring
Navigera till journal.

Välj “BESÖK” eller “DAGANTECKN.” i rutan till höger om tandgrafiken.

Tryck i fältet “Välj besöksmall” eller “Välj mall”.

Välj den mall som du vill använda.

Texten dyker nu upp i fältet “Anteckning”. Du kan sedan lägga till mer text eller ta bort text i samma ruta.

Leave a Comment