Skip to content

True cloud

Uttryck som moln, cloud och webbaserad används i retoriken. Men vad innebär det i praktiken. Är det så bra som det låter och vad skiljer en molnlösning från en annan? Det ska vi reda ut. 

 

För att fullt förstå vad moln innebär och hur det fungerar tar vi en kort avstickare om servrar. För att kunna koppla upp sig på nätet behöver datorn, telefonen eller dylikt kommunicera med en annan dator. Denna dator är då en server. Servern är ständigt uppkopplad mot internet för att lagra och dela med sig av information. När du kopplar upp dig på internet med din dator eller telefon tar du del av den information som servern håller. Molnet kan man säga är ett samlingsnamn för att lagra information på servrar. 

 

Om vi tar en streamingtjänst som exempel så ligger inte alla filmer på din dator eller TV, utan streamingtjänsten förvarar all sin data i molnet. När du spelar upp en film laddas den tillfälligt ner till datorn eller TVn från molnet och kan på så vis spelas upp.

1-1

Det pratas mycket om att befinna sig i molnet och hur bra det är. Inte bara det faktum att det ger det dig en större tillgänglighet, men det öppnar även upp för ett friare arbete där du styr över var du vill jobba ifrån. Det ger dig även en större säkerhet vad gäller lagring av data så att den inte går förlorad. På ett sätt kan man säga att du alltid har med dig precis det du behöver oavsett om du är på klinik, hemma eller på resande fot. Men vad innebär det att befinna sig i molnet på riktigt? 

 

Den senaste tiden har det dykt upp en hel del olika lösningar på marknaden för att göra arbetssättet och journalföringen för tandkliniker enklare och friare. Något som Muntra ser positivt på. Inte minst då vi brinner för digitalisering inom tandvårdsbranschen. Det är många leverantörer som har börjat erbjuda sina tjänster eller produkter med koppling till molnet idag. Men gränsdragningen kring vad som räknas som molnbaserat är något flytande och har blivit en tolkningsfråga. 

 

Att erbjuda en äkta molnbaserad lösning innebär: 

  • 100% serverlöst, allt digitalt som sker via internet. 
  • Snabbare och smidigare uppdateringar av programvara 
  • Större säkerhet vad gäller backup av data 
  • Obundet och tillgängligt överallt 
  • Minskade IT-kostnader

 

Vad gör Muntra till äkta cloud?
Vårt journal- och röntgensystem ligger till 100% i molnet med en remote server som ligger på annan plats än där datan hämtas från. 

 

Nyfiken på att veta mer om Muntra?

Läs mer! 

 

2-1

Det finns leverantörer som i sin tur kommit till olika lösningar som de menar är molnbaserade, när det snarare handlar om en hybridlösning. Denna lösning kan man likna vid en form av fjärrstyning. Du kan visserligen navigera runt ditt journalsystem via webben men det du navigerar runt i är snarare en bild av samma journalsystem som ligger på en server.

 

Vad är det för fel på en hybridlösning?

En hybridlösning fyller till viss del syftet med att ansluta sin journalföring till molnet. Du kan terapiplanera hemifrån. Den ger flexibilitet till exempel kan man hämta på förskolan och skriva färdigt daganteckningen hemifrån efteråt. Men det finns flera nackdelar med en hybridlösning. 

 

3-1

Du kommer inte åt grundproblemet

  • Kliniken behöver fortfarande ha en dedikerad server.
  • Någon behöver upprätta servern åt kliniken
  • Sen ska den också underhållas - till en kostnad.
En äkta molnlösning skapar en enda stor och effektiv infrastruktur för alla olika användare, vilket blir mer effektivt för alla inblandade.

 


Det är mer komplicerat för journalsystemsleverantören

 Serverbaserad programvara är mer komplex än molnbaserad. Detta på grund av att det blir många olika versioner av programvaran som finns installerade där ute hos användarna. Vilket i sin tur leder till att det blir krångligare att utveckla och supportera användare som har olika versioner.

Med en äkta molnlösning finns bara en version (eller ett fåtal versioner) installerad. Det blir mycket effektivare, vilket översätts i bättre priser för slutanvändarna och högre kvalitet i produkten.

 

Man riskerar att få en sämre användarupplevelse

Även med de snabbaste nätverken kommer det att bli lagg (fördröjningar) i programvaran. Klick och tangenttryck går inte lika fort och musen rör sig inte som den ska. Molnbaserad mjukvara är tänkt att använda webbteknik.

 

Går miste om webbteknik

Man drar inte nytta av de möjligheter som webbtekniken ger. Det finns en mängd möjligheter som öppnar upp sig med webbteknik. Till exempel kan du kommunicera direkt med ditt bokföringssystem eller mejla direkt till patient. 

 

Vill du gå över till 100% molnbaserat? 

Kom igång!

 

Leave a Comment