Skip to content

Hur du minskar friktion i vårdplaneringen

Muntra har intervjuat kliniker över hela Sverige för att förstå hur terapiplanering och presentation av kostnadsförslag kan förenklas.


De vanligaste problemen är:

  • Patienten motstrider tidigare accepterat kostnadsförslag.
  • Vårdgivaren saknar spårbarhet och kan inte följa upp vad som tidigare överenskommits med patienten.
  • I samband med att kostnadsförslag ges för en terapiplan kan det ofta bli friktion mellan patient och vårdgivare. En terapiplan kan uppgå till över 100 000 kr. Därför är det väldigt viktigt att kliniken säkerställer att patient och vårdgivare är överens från start.
  • Frågetecken längs behandlingens gång måste besvaras för att säkerställa att patienten blir nöjd - men inte minst att kliniken får betalt.
  • Krångel med ersättning från Försäkringskassan måste elimineras och behandlingens pris måste vara tydligt för patienten.

Ju fler separata behandlingstillfällen, desto större betydelse har spårbarhet. Hur mycket har patienten betalat? Hur mycket har patienten kvar att betala? Ja, det är vanliga frågor man stöter på som behandlare.Så här eliminerar du problemen med Muntra:

I Muntra kan man spara versioner av en terapiplan. Du kan se exakt vad som stod skrivet vid en viss tidpunkt.

Att spara versioner är enkelt, du signerar helt enkelt terapiplanen. När du sedan till exempel vill veta vad som var överenskommet med patienten vid första besöket, kan du enkelt trycka dig fram till den versionen av planen.

Versionen visar en ‘snapshot’ över vad som var skrivet vid just den tidpunkten. Den är låst och kan inte redigeras för både klinikens och patientens säkerhet.

Även fast terapiplanen signeras, och versionen blir låst, kan du fortsätta ändra och lägga till åtgärder, som då sparas i en annan version.Ytterligare tips! - Be om patientens signatur.

Det förekommer att patienten fortfarande motsätter sig kostnadsförslaget. Dvs att patienten inte litar på att systemet har rätt… Ett tips från några av Muntras användare är att dokumentera godkännandet av terapiplanen.

Lösningen kräver lite mer tid och en del administration. Men resultatet blir att du verkligen eliminerar problemet med motsägelser från patienten.

Genom att kliniken skriver ut terapiplanen och låter patienten signera kostnadsförslaget vid presentationen finns det fysiska bevis på vad som sagts. Därefter kan kliniken skanna in det signerade kostnadsförslaget i sitt journalsystem och har därmed säkrat att både kliniken och patienten är överens om den vård som ska utföras.

 

Vill du terapiplanera lättare och smidigare?

Kom igång!

Leave a Comment