Skip to content

Go digital! Vad kan du göra i Muntra för att arbeta grönare?

Tandvårdens miljösatsningar har fram tills den senaste tiden enbart fokuserat på att förhindra utsläpp av miljöfarliga ämnen, särskilt metallerna kvicksilver, bly och silver. Ett större fokus har också vuxit fram kring de engångsartiklar som används varje dag i verksamheten, och vad man kan göra för att minska skadan dessa åsamkar.

Ett annat område som skulle kunna generera en stor förbättring ur miljösynpunkt är digitalisering. Digitalisering av praktiken kan ske genom flera olika tekniska hjälpmedel, såsom röntgenutrustning och journalföring.

Digitalisering kan även sänka barriärerna mot en omställning till grönare tandvård. Tidsbrist och kostnad är nämligen två stora faktorer till varför omställningen går långsamt. En lösning till detta är just digitalisering. Genom att digitalisera sina processer kan man spara både tid och pengar.


Det finns många sätt att arbeta mer digitalt (och miljövänligt!) i Muntra.
Här kommer våra tips:


Skicka digitala kvitton
Börja erbjuda kunderna digitala kvitton.

Hur gör du då?
Efter att du tryckt på “Ta betalt”. Välj hur fakturan ska skickas genom trycka på plustecknet “+” vid “E-postutskick av faktura”.

Registrera sedan betalning som vanligt.


Skriv inte ut fakturorna - maila dom
Samma sak gäller här. Efter att du tryckt på “Ta betalt” eller gått in på en faktura genom Ekonomi > Fakturor. Välj hur fakturan ska skickas genom trycka på plustecknet “+” vid “E-postutskick av faktura”.


Visste du att?
När du skapar en faktura eller tar betalt via Muntra så finns det samlat och sparat i patientsidorna. Patienten kan därför logga in med Mobilt BankID via www.muntra.se för att se alla fakturor och betalningar. Det ser då ut såhär:


Acceptera och skicka digitala remisser
Via Muntra kan du både skicka och ta emot remisser helt digitalt. Genom att uppmana både de ni skickar till och tar emot från att använda Muntra får ni ett helt digitalt flöde, och kan kommunicera direkt via Muntra.

Visa även för andra att du tar emot digitala remisser! Svara “Klart vi gör!” i rutan som kommer upp när du loggar in i Muntra.

Du kan även ställa in det genom att:

 • Navigera till Inställningar (kugghjulet) > Klinik.
 • Tryck på Förval.
 • Vid Remittering klicka i "Accepterar digitala remisser".

 

Hur skickar du en remiss digitalt?
För att kunna skicka en digital remiss behöver mottagaren ha en mailadress inlagd på kliniken.

När du skapar en remiss väljer du längre ner på sidan hur den ska skickas.
Tryck på plustecknet “+” bredvid "E-postmeddelande om remiss”.

Ta bort brevutskick
Ibland förväljer Muntra hur remissen skickas utifrån den informations om finns på mottagaren. Du kan därför behöva ta bort brevutskick.

Detta gör du genom att dra muspekaren över raden under “Brevutskick om remiss” och trycka på soptunnan längst till höger.


Skicka kallelser via epost och sms
Visste du att ni kan avaktivera brevutskick av kallelser helt och hållet?

 • Gå till Användarmenyn (tryck på ditt namn uppe till höger) > Förval
 • Vid “Notifieringar vid ny patientbokning”, bocka ur “Föreslå brevkallelse”.

Du kan även välja att Muntra bara skickar kallelsebrev om det inte går att skicka e-post eller SMS. Bocka då i “Skicka brevkallelse endast när varken e-post- eller SMS-kallelse skickas”.


Har ni fortfarande några patienter som gärna vill ha brev?
Då kan ni ställa in brevutskick på specifika patienter. Detta gör ni via patientkortet:

 • Välj patient, du skickas automatiskt till patientkortet.
 • Bläddra ner till sektionen “Förval”
 • Bocka i “Föreslå Brevkallelse” under “Brevkallelse”.


Skippa tidlapparna
Skicka ett sms istället.

Hur?

 • Gå in på bokningen.
 • Skrolla ner på sidan till “Utskick till patient”.
 • Tryck på plustecknet “+” bredvid SMS-kallelser.
 • Det läggs nu upp ett SMS som kommer skickas till kund. Om du vill kan du redigera texten i SMS:et genom att klicka i rutan “Innehåll”.


Använd smarta inställningar
Tidsbrist är en av anledningarna till varför kliniker inte arbetar mer hållbart. En lösning på detta är att bli mer effektiv genom att arbeta mer digitalt och smart.

Häromveckan skrev vi ett inlägg om hur ni med smarta inställningar kan spara tid. Tid som man kan exempelvis kan lägga på att planera för en mer hållbar praktik.

Läs inlägget här:
Spara tid med smarta inställningarLeave a Comment