Skip to content

Temavecka Hållbar tandvård

Under vecka 45 2020 skulle Swedental äga rum. Den största händelsen för tandvårdsbranschen i Norden. Pga. COVID-19 är denna inställd, men hålls fortfarande digitalt, i mindre skala. Tråkigt tycker vi.

Swedental 2020 kommer fokusera på ämnet Hållbar Tandvård. Då Muntra inte kan vara på plats i år har vi valt att ha en temavecka där innehållet kommer handla om hållbar tandvård - mer specifikt grön tandvård som vi
valt att fokusera på.

Leave a Comment