Skip to content

Så kan du få din klinik att växa

Att driva egen tandklinik är inte alltid så lätt. Det är hård konkurrens bland kliniker och oavsett hur ens ambitioner för kliniken må se ut, är lönsamhet en eftersträvansvärd ledstjärna. Vi har tidigare skrivit om en metod kallad “profit first” där du först plockar ut din vinst och sedan betalar dina utgifter. Vilket är en bra strategi, men som går händelserna något i förväg. I detta blogginlägg gör vi en djupdykning i affärsstrategier och går igenom våra tips och råd på ”do’s & dont’s”

 

Vad är en tillväxtstrategi? 

Korta förklaringen är att likna tillväxtstrategin vid en karta som beskriver hur er klinik skall växa. Det handlar om hela företaget, och hur man strukturerar och organiserar sitt team. Strategin innehåller delar som: 

  • Vilka marknader som bolaget, i ert fall kliniken, skall verka inom 
  • Vilka kunder / patienter ni skall rikta in er mot
  • Vilka tjänster ni erbjuder dem 
  • Hur ni vill utveckla och positionera ert varumärke 

I övrigt bör en tilväxtstrategi även innehålla potentiella risker och hur ni kan motverka dem. 

 

 

Undvik att sätta

 

Strategier utan relevant fakta

Bra strategi utgår från specifik och relevant data. Klinikens ambitioner behöver vara högre än en lista med allmänna påståenden och/eller åsikter som florerar inom branschen eller internt. Strategi som byggs på detta sätt riskerar att antingen bli copy-paste från andra i branschen och er klinik missar chansen att stå ut ur mängen. Eller så blir det en dyr lek av gissa, där ni gör missriktade insatser baserad på en strategi som utgår från personliga åsikter som kanske inte är förankrade i hur verkligheten faktiskt ser ut.

Det bästa strategiarbetet handlar därför om att förstå och bestämma sig för vad kliniken skall lägga energi på utifrån insikter och fakta. Strategin måste ha grund och kan på så vis skräddarsys på ett helt annat sätt än utan faktabaserad grund. 
Strategier utan prioriteringar

Bra strategi handlar om huvudfrågor, det som är allra viktigast för just ER klinik. En dålig strategi kan man säga snudd på bedövar mottagaren, då insatserna blir för breda, platta och osorterade.  

En klassisk strategi för att skapa ett behov genom marknadsföring är att problemmåla en situation och sedan måla upp sin tjänst eller produkt som lösningen. Vilket är en oerhört effektiv strategi om den utförs rätt. 

För att ställa en träffsäker diagnos måste ni därför reda ut vad som är viktigast att ta fasta på. Annars blir er strategi endast ett virrvarr av problem och möjligheter utan kärna, vilket lämnar mottagaren förvirrad. Med tydliga prioriteringar blir vägvalen automatiskt skarpa och fokuserade. Strategier utan verklighetskoppling

Bra strategi kan vara visionärt, men det är viktigt att utgå från där kliniken befinner sig idag och vart ni är på väg. En allt för visionär strategi, utan verklighetsförankring är en dålig strategi. Ett exempel på detta hade kunnat vara “vi skall vara branschledande på tandimplantat inom 12 månader” Är visionen rimlig? Varför vill ni det? Var kommer resurserna ifrån som gör detta möjligt?  

Målet med strategin måste hänga ihop med nuläget och hur branschen ser ut. Detta tar idéerna från drömläge till verklighet och därmed blir mer greppbara. 

 

Med dessa råd i bagaget hoppas vi kunna inspirera er till att se över er kliniks strategiarbete. Börja kortsiktigt, fokuserat och verklighetsförankrat, så kommer ni att ni strålande resultat. Vi ser fram emot att följa er resa framåt! Leave a Comment