Skip to content

Påminn patienter om utgående ATB

Statistik från Försäkringskassan visar att över 50 % av befolkningen missar att nyttja sitt allmänna tandvårdsbidrag.
 
Vi på Muntra vill därför informera att alla våra användare enkelt kan hitta information om patienter vars ATB hos Försäkringskassan är på väg att löpa ut. Så att både kliniken och patienten inte går miste om det ekonomiska stöd som finns.
 
2018 beslutade Regeringen att fördubbla ATB i syfte att främja munhygienen och skapa en mer jämlik grund för munhälsan. Det medför att ej förbrukade ATB medför ännu större förlust för kliniken och patienten. Numera tilldelas patienten följande belopp per år:
 
- 24-29 år 600 kr
- 30-64 år 300 kr
- 65 år eller äldre 600 kr
 
 
ATB-rapporten i journalsystemet Muntra
 
I journalsystemet Muntra så finns det en rapport som visar antal patienter med återstående ATB som löper ut inom 60 dagar och som inte behandlats under de senaste tio månaderna. Detta baseras på hämtade FK-uppgifter.
 
 
Hur ska jag använda rapporten?
Vi rekommenderar att kontakta samtliga patienter som har tillgängligt ATB som är på väg att annulleras den 1 juli.
 
Att informera om hur ersättningssystemet fungerar är oftast tacksamt för patienter. Generellt är kunskapen om bidrag från Försäkringskassan låg. Många tandkliniker har haft framgång med att meddela att det finns ett bidrag som kommer att försvinna och ersättas med ett nytt.
 
Patienten kan informeras via SMS, e-post eller brev. Vissa kliniker inkluderar summan som patienten har tillgodo och förslag på behandlingar. Andra kliniker brukar förtydliga hur de kommer i kontakt med kliniken och bokar sin tid.
 
 
Kan jag få ut information för hela patientstocken i journalsystemet?
Möjligheten att få ut information om tillgängligt ATB för samtliga patienter i journalsystemet är möjligt. Rapporten i Muntra är inte alltid omfattande med anledning av att den enbart baseras på hämtad information från Försäkringskassan.
 
Kontakta supporten på 08-40 90 68 90 eller e-post support@muntra.se om du önskar hämta uppgifter från Försäkringskassan för hela patientstocken.
 

Leave a Comment