Skip to content

Onlinebokning av tandvård - vad vi lärt oss hittills

I allt högre grad förväntar sig patienten att kunna boka vård online. Hur påverkas kliniken av denna utveckling? Vi bestämde oss för att sammanställa våra insikter, för att bättre förstå patienternas beteenden online och vilka effekter det får på kliniken.

Sidor med synliga tillgängliga tider får fler bokningar

Att ta emot bokningsförfrågningar via ett kontaktformulär på hemsidan ger betydligt färre bokningar än att ha ett bokningssystem där patienten själv kan se och välja tillgängliga tider.

Patienterna bokar ofta i närtid

Enligt Muntras data bokade 70% av patienter tider som ligger inom två veckor från datumet då bokningen skedde. Endast en bråkdel av patienterna bokade en akut behandling, vilket dock kan påverkas av att förvald behandling i regel är någon form av basundersökning.

Patientens vilja att boka i närtid kan förklaras av ökade krav och förväntningar på digitala tjänster överlag. Idag kan i stort sett alla tjänster utföras online. Ofta krävs ett fåtal klick, t.ex. i en app. Och leverans sker inom minuter. T.ex. Taxibolaget UBER, där du direkt i appen ser: (1) vart bilar i närheten befinner sig (2) hur lång tid det tar innan de kan hämta dig (3) vad resan kommer att kosta.

Många patienter bokar utanför arbetstid

52% av bokningarna skedde utanför normal arbetstid (vardagar 8-17).

Att endast vara bokningsbar över telefon innebär potentiellt förlorade intäkter. Patienterna förväntar sig att kunna boka tid när det passar dem och deras livspussel.

Mobilanpassad hemsida är viktigare än du tror

75% av bokningar sker via mobiltelefon
23% av bokningar sker via dator
2% av bokningar sker via padda

Då en överhängande majoritet bokar tider via sina smartphones, bör hemsida och bokningsflöde designas enligt en “mobile first” princip. Dvs att användarvänligheten på hemsidan designas ur mobilanvändares perspektiv.

Ja, din mamma facebookar

Data kan slå hål på en gammal myt, att “äldre patienter inte bokar tid online”. Även om majoriteten av bokningarna online genomförs av yngre patienter, så är det en stor andel äldre patienter som genomför bokningar online.

Ålder på patienter som gör en bokning:

18-24 år = 4,9%
25-34 år = 19,7%
35-44 år = 14,6%
45-54 år = 14,8%
55-64 år = 20,1%
65+ = 25,9%


Konsekvenser för tandkliniken

Oavsett aktuell patientstock är vår erfarenhet att de flesta tandkliniker efterfrågar en jämn tillströmning av nya patienter. En fräsch patientstock som förnyas löpande ger en god och hållbar värdeutveckling för bolaget och ofta en roligare arbetsmiljö.

Vår bedömning är att patientens ökade förväntningar utgör en stor utmaning för tandkliniken, då det kräver mer flexibilitet. Att ha en helt fylld tidbok två veckor fram i tiden kan göra att patienten väljer en annan klinik.

Om kliniken måste hålla tidboken öppen för att kunna anskaffa patienter, så försvåras planering och schemaläggning. Bättre planeringsverktyg är en avgörande faktor för att kunna hantera detta. Det kan t.ex. inkludera:

  • Efterfrågeplanering - att prognostisera kommande efterfrågan
  • Taktisk planering - att lägga veckoschemat för medarbetare och resurser
  • Schemaläggning - det operativa arbetet att skapa och hantera bokningar
  • Uppföljning och rapportering - att ha god översikt av plan och utfall, för att löpande kunna förbättra

 


Vill du veta hur Muntra kan hjälpa dig med patientanskaffning via onlinebokning?

Kontakta oss!

Leave a Comment