Skip to content

Muntra möter: moderna Drottningkliniken

Muntra möter Drottningkliniken

I hjärtat av Göteborg, ett stenkast från en av Sveriges högst trafikerade gågator ligger Drottningkliniken. En klinik som brinner för modern tandvård och räds inte att grundligt prova och utvärdera nyheter i branschen. Vi slår oss ner med klinikchef Magnus Ölander för att lära oss mer.

 

 

Ni skriver på er hemsida om modern tandvård - vad innebär det? 

Det beror nog lite på hur man väljer att angripa begreppet ”modern tandvård”. Den ena delen av modern tandvård är begreppet teamtandvård. Sen jag tog examen 2008 har man pratat mycket om just detta. Det har varit en ledstjärna för oss: att man jobbar med en tandhygienist och sköterskor integrerade i teamet och alla tar ansvar för hela patientens omhändertagande. Samtidigt som man delegerar uppgifter och tar hand om olika delar. 

Det andra är att hänga med i den tekniska utvecklingen och det är lite lurigt, då det inte bara är att använda saker som är nya. De skall även vara vetenskapligt beprövade och ha ett evidensvärde enligt nationella riktlinjer som pekar på att det faktiskt är en korrekt behandling. Sedan tror jag att modern tandvård för oss även syftar till att vi varit tidiga med digital avtryckstagning och vi har även deltagit som testverksamhet för ett antal olika system.  

 

Drottningkliniken redigerade-02

 

Vi har även startat ett eget labb. Så det ligger också till det moderna att ligga i teknisk framkant. Sen är det så att ny teknik inte producerar bättre resultat bara för att den är ny. Det är naturligtvis en inlärningskurva. Allt digitalt är inte bra och det finns givetvis utmaningar. Vi provar aldrig något på våra patienter som vi inte har täckning för. Patienterna får aldrig vara försökskaniner. Men däremot kan man inom ramen av vad som är tillgängligt och som ger bra resultat, testa olika system och metoder. 

 

Kan du berätta mer om era värdeord: Respekt, empati och professionalism, hur landade ni i dem? 

Jag tror att empatin är helt nödvändig i patientomhändertagandet. Under mina år som jag jobbat med tandvårdsrädda tycker jag ofta att grunden till deras rädsla inte ligger i att de inte blivit behandlade med respekt eller professionalism. Det är ofta empati som saknats, patienten har blivit behandlad lite mer som ett objekt eller som ett problem som skall lösas. Därför har vi tagit fasta på att man måste börja med individen. Just vad det gäller tandvårdsrädsla så handlar det väldigt ofta, enligt min erfarenhet, om brutna förtroenden. Då måste man börja med att försöka reparera det genom att vara empatisk och skapa tillit. 

Drottningkliniken redigerade-01

Professionalismen handlar om att man vill göra ett så bra jobb som möjligt. Respekten är att man både skall respektera patientens självbestämmande, men också förstå att alla inte har samma förutsättningar, önskemål och krav. Man skall inte ta det som man själv tycker är rätt i varje situation. En patient kanske är jättenöjd med löständer medan en annan tänker att livet är slut om man måste ha löständer. Det måste man ha förståelse för och det måste man respektera. I slutändan är det patienten som bestämmer. Respekt handlar också om att man skall kunna respektera sig själv och säga nej om det är vård som man faktiskt inte vill utföra. Så det är ett dubbeleggat svärd. 

Med våra värdeord finns ingen tydlig ledstjärna utan vi identifierade tre saker som var väldigt viktiga för oss här. Vi är även en väldigt inkluderande klinik. Vi är multikulturella både i personalen och i vår patientstock. Vilket är något som också är väldigt viktigt. Att vara inkluderande känns som något man slänger sig med utan att faktiskt vara det, men vi är det. För mig personligen är det även väldigt viktigt att ha med sig att alla alltid är välkomna. Det grundläggande för oss är hur man beter sig, inte hur man ser ut, vad man man heter etc. Det är helt irrelevant. 

Drottningkliniken redigerade-06

Genom åren har det blivit många intressanta samtal med patienterna. Bara häromdagen var det en patient som på eget initiativ började prata om HBTQ frågor och då tror jag att om man som behandlare är trygg i det, då är inte den typen av ämnen ett problem. Det kanske till och med är ett roligt samtalsämne. I detta kommer livserfarenheten lite in också, man måste våga ta den typen av samtal och ställa frågor. Men givetvis måste man känna in situationen, så att det finns en balans. Framförallt om man skall blanda in lite lättsamhet och humor till den här typen av ämne så är det väldigt viktigt. Att kunna skifta mellan allvar och skämt är ju något som uppskattas oerhört mycket av patienter, men det förutsätter ju att man har en relation sedan innan. I en ny bekantskap ska man kanske undvika det till en början. Det kan bli direkt fel.

 

Är det något inom teknik eller forskning som du önskade skulle gå snabbare fram i utvecklingen? 

Det går ju snabbt framåt allting till exempel inom regenerativ kirurgi, men det är ju samtidigt viktigt att man långsiktigt ser att resultaten är stabila och att det inte uppstår komplikationer. Ur ett kostnadsperspektiv är det kanske problematiskt att de produkter som är bäst och som funnits länge är väldigt dyra. Det blir även problematiskt ur en patientsynpunkt då vissa ersättningsnivåer är bedrövliga. Framförallt om man jobbar som allmäntandläkare. Det blir dyrt för patienten. 

Jag tror att jag skulle önska att man forskade ännu mer om direkt framställda protetiska konstruktioner, som är lite mer avancerade och avtagbara. Till exempel hade jag velat ha möjligheten att kunna printa ut en avtagbar temporär protes. Det finns lite pilotstudier som man genomfört i USA bland annat. Problemet är ju att det fortfarande är en stor del manuella moment som krävs. Vilket gör att det blir ganska tidskrävande ändå. Men att kunna 3D printa en temporär protes för en patient in-house är något jag hoppas få uppleva. Tänk att du har en patient som ringer och säger att katten åt upp deras protes och att du då har möjligheten att kunna printa ut en ny protes till patienten. Sedan är det bara för patienten att komma och hämta upp den på kliniken. Det hade varit magiskt. Jag tror inte alls att det är omöjligt. Det måste bara bli kommersiellt gångbart och bli lite mer standardiserat. Något som vi är på gång att jobba med nu är Smiledesign, där man med hjälp av AK kan få se bettjusteringar och visualiseringar på sitt eget ansikte. Vilket är super häftigt. 

Drottningkliniken redigerade-07

 

Vad skulle du säga är de största orosmomenten när det kommer till att byta journalsystem? 

Migrering av databaser skulle jag säga, vilket kan resultera i förlust av data. Det är de absolut värsta. Dels för att det blir en huvudvärk men också för att det är lagstridigt att förlora data. Sen tror jag ur personalsynpunkt att det alltid finns en oro att det skall vara svårt eller krångligt att få till det. Vi hade enorma problem med att få bokföringen att stämma med vårt tidigare ekonomisystem och då har vi haft hjälp av stora bokföringsbyråer. Vilket är en av de absolut största fördelarna med Muntra, att man har en anonymiserad inloggning för redovisningspersonal. Det är helt ofattbart, webbaserade journalsystem hos konkurrenterna är så usla att det nästan gör ont. Kostnadsbiten med Muntra är också jättebra, Muntra är billigt i jämförelse med de andra systemen. 

 

Vill du veta hur en konvertering till Muntra går till? 

Kontakta oss!

 

Jag är även väldigt imponerad av supporten och jag tycker att programvaruutvecklingen är väldigt bra. Vi längtar naturligtvis efter röntgen och vi älskar inte all funktionalitet i tidboken. Men man kan ju inte få allt - det finns ju personliga preferenser också. 

 

Drottningkliniken redigerade-09

 

Har Muntra påverkat arbetssättet något på kliniken? 

Vi har alltid jobbat väldigt likartat som vi jobbar nu, men det som Muntra påverkat mest är vårt arbete med uppföljningen av journalhantering. Den tycker jag är briljant. Påminnelserna om ej utförd vård, icke signerade daganteckningar etc. Både ur journalföringsynpunkt men även ur en patientsäkerhetssynpunkt är det en väldigt bra funktion. Jag tror inte att det kommer mycket mothugg från IVO eller dylikt på det heller, utan det är en bra grej. 

På sikt skulle jag vilja att man hade mer kvalitetssäkring i Muntra. Verksamhetsberättelse funktionalitet, avvikelserapportering, rutinbeskrivningar etc. Det tror jag hade varit en väldigt värdefull del. För det är det som vi hör om när Socialstyrelsen eller IVO gör tillsyn anmärker på. 

 

Har du någon go-to funktion i Muntra som du gillar lite extra? 

Remisshanteringen tycker jag är jättebra. Men det jag vill lyfta främst är återigen påminnelserna om journalhanteringen.

 

Drottningkliniken-80 red 5 ljusare

 

Vi befinner oss ändå i Göteborg - har du någon bra ordvits? 

Haha, tyvärr är jag ju inflyttad så jag får väl inte egentligen dra en ordvits. Vi har en klinik i Kvänum där jag jobbar ibland och de brukar ha “fräcka fredagen”. Så vissa fredagar när stämningen är på topp drar man lite fräckisar för patienterna, det är nästan så att det blir lite slagsmål om att få komma till kliniken på fredagar för att få höra de snuskiga skämten. Vi turas då om vem som ska få dra fräckisar för patienten haha.

 

Efter besöket hos Drottningkliniken finns de inga oklarheter kring vad det innebär att vara en modern klinik. Precis som Magnus säger går modernitet utöver endast ny teknik och system. Mycket handlar även om att bemöta patienter på ett sätt som passar dagens moderna samhälle och när rätt tillfälle ges, kunna dra en fräckis med glimten i ögat, för det där lilla extra som gör att ett besök hos tandläkaren blir mer än bara en nödvändighet. 

Läs mer om Drottningkliniken här >>

Leave a Comment