Skip to content

Lista: 10 frågor att ställa din SEO-konsult innan du ingår ett avtal

Under 2020 förlorade TV4 en miljard kr i annonsintäkter. Samtidigt som annonsering på Facebook och Google fortsatte att öka.

SEO är ett av de bästa sätten att öka dina chanser att synas och bygga patientstock för kliniken. Samtidigt som SEO inte heller är lika dyrt som traditionell annonsering. I pandemin har många tandkliniker ökat sina satsningar för att synas i olika kanaler. Budgeten för annonsering har märkbart ökat. Ifall du inte har för avsikt att spendera tid och kraft på att lära dig SEO själv, hur säkerställer du att kliniken får ut maximalt av vad du betalar för?

Jo, genom att veta hur du särskiljer på en bra respektive dålig SEO-konsult.


Vad är SEO och varför ska tandkliniken investera i det?

Sökmotoroptimering (“SEO”), kan kortfattat beskrivas som processen att få trafik från det “organiska sökresultatet” genom att få sökmotorer att hitta, indexera och förstå innehållet.

SEO är ett långsiktigt arbete inom marknadsföring. Till skillnad från reklam kan du få långvariga resultat över tiden utan att behöva "betala per klick" varje månad.

Målet med SEO är att hamna så högt upp som möjligt i så många olika relevanta sökningar som möjligt. I sökresultatet på Google finns det olika typer av resultat, “organiska” och “betalda”.

I det betalda sökresultatet deltar din klinik i en budgivning och betalar Google för att synas i relevanta sökningar. Det betalda sökresultatet får ca 25% av all trafik. Den större skaran? - Jo, du gissade troligen vis rätt…

75% av all trafik går till det organiska sökresultatet. Varav de topp fem översta resultaten får sammanlagt ca 65% av trafiken.

Frågor som tandkliniken ska ställa sin SEO-konsult

 • Vad är din tänkta SEO-strategi för tandkliniken?
 • Hur vet ni att detta kommer fungera för mig?
 • Hur mäter du framgången i ditt SEO-arbete?
 • Hur ska ni konkurrera med t.ex. Folktandvården?
 • Vilka verktyg använder du?
 • Arbetar du med några andra tandkliniker?
 • Vad kostar det och hur tar ni betalt?
 • Hur ser villkoren ut för uppsägning?
 • Hur kommer ni att rapportera till mig?
 • Vad förväntas av mig?Vill du veta mer om Muntra? 

Kontakta oss!


1. Vad är din tänkta SEO-strategi för tandkliniken?

Detta bör du fråga oberoende om du är särskilt kunnig inom SEO eller inte. Målet är inte nödvändigtvis att förstå allting till hundra procent. Men det borde åtminstone låta någotsånär begripligt och rimligt.

Det viktigaste i denna punkt är att SEO-konsulten visar en grundförståelse för tandvårdsbranschen.... eller åtminstone en gedigen nyfikenhet.

TIPS! Många SEO-konsulter och byråer arbetar med egna bloggar.

Läs dessa och se ifall det verkar som att de kan och förstår vad de pratar om. Skriver konsulten enbart samma sak som andra byråer fast med andra ord? - Ja, då kanske de inte utmärker sig så mycket på marknaden.


2. Hur vet ni att detta kommer fungera för mig?

Varför är detta en bra fråga? - Jo, för att SEO-konsulten bör vara självsäker i sin metodik. Google gör ständigt ändringar i hur hemsidor rankas och hur sökresultatet ska prioriteras.

En erfaren SEO-konsult vet således att det som fungerat förr inte nödvändigtvis fungerar idag. Nyckeln med denna fråga är just att få insikt huruvida SEO-konsulten har nog erfarenhet.

En bra SEO-konsult kommer t.ex. kunna besvara frågan på följande vis:

“Vi kan se att det sker en förändring i hur patienterna söker och hittar kliniker. Allt fler söker på ord enligt symptomen de upplever, t.ex. sökfrasen = ont i tanden. Tidigare har söktermerna varit mer generiska, t.ex. sökfrasen = tandläkare i stockholm.”

Ett sådant svar berättar två saker för dig. De har gjort sin efterforskning och de har erfarenhet. En mindre bra SEO-konsult kommer däremot ge ett mer svävande svar.


3. Hur mäter du framgången i ditt SEO-arbete?

SEO (och många andra typer av marknadsföring) kommer med en fördel. Den är i allra högsta grad meritokratiskt spårbar. Du kan alltså se i rena siffror huruvida du gör rätt eller fel saker. I denna fråga vill du således få besvarat vilka mätetal som SEO-konsulten kommer att följa.

Det vanligaste man mäter inom SEO är följande:

 • Impressions = hur många gånger din hemsida har blivit exponerad i sökresultatet
 • Click = Hur många gånger någon har klickat på din hemsida i sökresultatet
 • Positionering = Hur högt sin hemsida rankas i sökresultatet
 • Besökare = Antalet unika besökare som hittat till din hemsida från sökresultatet


Det går givetvis att mäta många saker vad gäller SEO. Målet med denna fråga är således att få ett svar utöver “få klinikens hemsida att komma högst upp i resultatet”. Det är en varningssignal som du således bör vara uppmärksam över.


4. Hur ska ni konkurrera med t.ex. Folktandvården?

Här kan du såklart anpassa exemplet utifrån vilka kliniker som du tenderar att konkurrera med. Vanligtvis handlar det om en geografisk avgränsning inom tandvården.

Att bli synlig på sökordet “tandläkare” kommer innebära för mycket jobb för en klinik som enbart finns på en ort. Onekligen finns det antagligen en aktör som gör detta bäst idag och som din tandklinik konkurrerar med.

Målet blir således att försöka ta rygg och minska avståndet till denna aktör och på sikt även gå om den. Din SEO-konsult bör ha en förståelse för branschen. Varje bransch är väldigt specifik ur ett SEO-perspektiv.

Hur SEO-konsulten gör en konkurrensanalys talar mycket om kunskaperna som hen besitter.


5. Vilka verktyg använder du?

Det finns en uppsjö av verktyg som används för att arbeta med SEO. Det finns gratisverktyg som tillhandahålls av sökmotorerna, t.ex. Google Analytics. Återigen, du behöver inte känna till alla verktyg på marknaden. Du behöver bara fråga vilka och vad de använder verktyget till.

Använder din SEO-konsult inte några specifika verktyg för SEO-arbetet så är detta en varningssignal. Missförstå oss rätt, man kan givetvis göra mycket utan verktyg… Men ifall de har andra verktyg så signalerar det en långsiktighet.

SEO-konsulten har själv investerat sina egna pengar för tillhandahålla en bra tjänst.


6. Arbetar du med några andra tandkliniker?

Denna fråga handlar om enbart om en sak… Referenstagning. Många konsulter är givetvis bevandrade inom marknadsföring. Således kommer de att vara duktiga på att skapa fina och säljande hemsidor.

Ditt mål är nu att hitta bevis för att de faktiskt levererar resultat. Har konsulten skapat resultat kommer hen vara mer än villig att visa detta.

Dessutom, ifall de har arbetat inom tandvård tidigare kan de säkerligen visa att den strategi som de tidigare har lyft fram också har fungerat.


7. Vad kostar det och hur tar ni betalt?

Detta är en standardfråga i samtliga upphandlingar. I detta fall kan sättet som SEO-konsulten ta betalt vara en varningssignal. Anledningen = SEO tar tid och arbete…

SEO är ingenting som du gör över en natt. Det kräver kontinuerligt arbete och uppföljning. Tar din SEO-konsult betalt per timme är detta alltså vanligt.

Vill din SEO-konsult däremot ha betalt i en klumpsumma på förhand eller vid ett enda tillfälle så är det en varningssignal. Sättet du betalar bör alltså vara enligt ett löpande avtal. Huruvida det är per timme, fast eller efter prestation är mindre relevant.


8. Vad är villkoren för uppsägning av tjänsten?

Detta är ofta en obekväm fråga att ställa. Frågar du redan innan avtalet ingåtts hur det ska avslutas? Det är dock en rättvis fråga att ställa för att få alla korten på bordet.

Du vill även veta hur saker och ting ska hanteras ifall de inte gör ett bra jobb och kanske har de till och med redan gjort allt de kan för din tandklinik. Det finns dock en ytterligare anledning varför du vill öppna upp för diskussion kring denna fråga.

- Och, det är för att veta vem som kommer att ha ägarskap för data och insikter efter uppsägningen.

När du arbetar med den här typen av tjänster så kommer data, dvs. siffrorna i resultatet, vara värdefulla i sig. Dessa kan användas för att bygga vidare och skapa värde i många andra sammanhang.

Du vill alltså säkerställa att vid ett ev. avslut ska all data och information tillfalla tandkliniken. Det är ju inte mer än rätt i och med att ni betalar konsulten för arbetet. Att konsulten vill behålla denna information är inget annat än en strategi för att “låsa in” tandkliniken i samarbetet.


9. Hur kommer ni att rapportera mig?

Med denna fråga vill du sätta förväntningarna korrekt. Du kommer att hålla din SEO-konsult ansvarig för dess arbete och prestationer. Huruvida ni kommer överens om att det sker på en vecko, månads- eller kvartalsbasis är mindre relevant. Det bör dock alltid avtalas i förhand.

Ifall din SEO-konsult är ovillig att skicka rapporter är detta kanske den största varningssignalen av alla. Men det finns också en ytterligare sida på myntet i denna fråga.

Som tidigare nämnt är SEO ett långsiktigt arbete. Det tar alltså mycket arbete och ibland en hel del tid för att se resultat. Många SEO-konsulter kommer besvara frågan “hur snabbt kan jag förvänta mig se ett resultat?” med försiktighet.

Det kan alltså vara en bra idé att baka in denna fråga i rapportering. Dvs. få ett svar på hur de själva sätter delmål och mäter sitt arbete. Du vill även i denna fråga veta huruvida du kommer att få arbeta med en designerad kontaktperson eller inte. Många byråer har praktikanter som arbetar för dem.

Det kan t.ex. vara värdefullt att veta att din kontaktperson faktiskt är anställd. Och att klinikens SEO inte (bara) hanteras av en praktikant.


10. Vad förväntas av mig?

En mycket underskattad, men ack så bra, fråga. Trots allt betalar du en annan part att göra ett arbete för att du ska få mer tid till annat. Med denna fråga får du upp mer på bordet.

Trots allt är detta ett samarbete och det finns troligen saker som du kan göra för att underlätta konsultens arbete. Att du förväntas bidra med text och innehåll är mindre sannolikt.

Du kan däremot behöva bidra med insikter och kunskap om branschen som är svåra att förstå för någon som kommer utifrån.

Intresserad av hur Muntra kan hjälpa din tandklinik att växa?

Muntra är en plattform som i grunden utgörs av ett webbaserat journalsystem för tandvård.

Det finns även inbyggda funktioner och verktyg för att hjälpa klinikägare arbeta enklare med marknadsföring.

Kontakta oss!Leave a Comment