Skip to content

Lagen om tillgänglig webb, okänd för de flesta

Deadline att uppfylla kraven är redan passerad (den 23 september 2020). Trots detta så är det få som känner till den nya lagen om tillgänglig webb. Är det första gången som du hör om detta? Ja, det är du troligen inte ensam om.

Men varför är det så få som känner till den nya lagen? En snabb kontroll visar att de största och mest etablerade tandklinikerna i Stockholm inte heller har uppdaterat sina hemsidor enligt den nya lagen.

Vad är lagen om tillgänglig webb?

Lagen är gällande för samtliga privata aktörer som “bedriver yrkesmässig verksamhet med offentlig finansiering inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg”.

Lagen syftar till att klinikens hemsida ska kunna användas av alla. I detta fall att webbsidan ska fungera för personer med synnedsättning.

Detta ställer en tekniska krav på hur hemsidan ska vara uppbyggd. Snart, närmare bestämt från och med den 23 juni, omfattas också appar av lagstiftningen.

Följderna av att inte uppfylla kraven är i första hand att hemsidans ägare kommer att få en tillsägelse att göra ändringar inom rimlig tid. Därefter kan det bli fråga om vite.

Skapa tillgänglig webbplats för tandkliniken

Kliniken ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse för sin webbplats. Redogörelsen kan likna en cookie- och integritetspolicy som kliniken upprättat i enlighet med GDPR/dataskyddsförordningen.

Tillgänglighetsredogörelsen ska bland annat innehålla förklaring av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt och kommentera brister.

Hämta och ladda ner mall för tillgänglighetsredogörelse


Checklista till tandklinikens webbutvecklare för tillgänglig webbplats

Nedan är en sammanfattad kravlista som kliniken kan skicka till sin webbutvecklare för att göra hemsidan tillgänglig.

PS. Mycket i denna checklista bär dessutom fördelar för klinikens SEO-arbete. Dvs. genom att införa somliga av dessa förändringar gör du dessutom hemsidan mer sökbar.

- Beskriv alla bilder på hemsidan med “alt-texter”.
- Ha tydliga kontraster (det går att mäta om kraven för kontrast uppfylls).
- Undvik att placera text i bilder.
- Definiera alla rubriker: <h1> för nivå 1, <h2> för nivå 2 osv.
- Objekt på hemsidan måste gå att aktivera med hjälp av tangentbord. T.ex. kryssrutor, för samtycke eller godkänna villkor.
- Använd WAI-ARIA på webbplatsen för överblick och navigering.
- Undvik bild- och ljudcaptchar där man ska tala om att man inte är en robot.

Vill du läsa mer ingående om vad som krävs för att göra din webbplats tillgänglig? Gå in på https://webbriktlinjer.se/.

Är det du som ansvarar för utvecklingen av tandklinikens hemsida, så kan du hitta best practice och instruktioner här. Freecodecamp ger dig allt du behöver och lite därtill.

Leave a Comment