Skip to content

Hur mycket spenderar andra tandkliniker på marknadsföring?

 
Vi har frågat tandkliniker hur de arbetar med marknadsföring och hur mycket de spenderar per månad. Här delar vi med oss av våra insikter till dig som planerar din budget eller som bara är nyfiken.
 
Tandklinikens marknadsföringsbudget
 
 
 
 
 
Bland de tillfrågade tandklinikerna spenderades i genomsnitt ca 12 000 kr per månad på marknadsföring.
 
En överhängande majoritet av den summan spenderas på digital marknadsföring t.ex. via Google Adwords och Facebook Ads.
 
Marknadsföringskostnaderna varierar beroende på ett antal faktorer. Först och främst, är kliniken i behov av nya patienter?
 
Somliga kliniker har ambitiösa mål för att förvärva nya patienter, och investerar därmed naturligt mer i marknadsföring.
 
T.ex. en nystartad klinik har givetvis stora behov av att förvärva nya patienter snabbt.
 
I kontrast finns det mer etablerade tandkliniker, med stark marknadsställning, många befintliga patienter och väntelista.
 
Få tandkliniker gör marknadsföringen själva
 
Huruvida extern hjälp behövs eller ifall anställda besitter kunskap att hantera marknadsföring är en avgörande faktor för marknadsbudgeten.
 
Gemensamt för de tandkliniker som har lägre kostnader och samtidigt ett behov av att anskaffa nya patienter, är att personal på kliniken kan genomföra delar av eller hela marknadsföringsarbetet.
 
Bland de tandkliniker som spenderar allra mest har de oftast anlitat en extern part för att sköta uppdraget.
 
Vanligt förekommande bland dessa är bolag som garanterar nya patienter mot en fast ersättning. T.ex. Dentalmedia, Leadcom och Leaddent.
 
I mellanskiktet, de som varken betalar mest eller minst, har vi de tandkliniker som är duktiga på att kravställa och hålla koll på utgifterna.
 
Med andra ord, dessa tandkliniker har upprättat och driver en egen struktur med hemsida och annonskonton på Facebook, Google m.m.
 
Därefter kan de anställa marknadsföringskonsulter som de sedan kan jämföra och konkurrensutsätta för att nå det bästa resultatet.
Tandkliniker i storstäderna spenderar mer
 
Inte helt oväntat, till följd av att konkurrensen är hårdare, så har tandkliniker som befinner sig i storstäderna högre marknadsföringsbudget i genomsnitt.
 
De tandkliniker som befinner sig i Göteborg, Malmö och Stockholm spenderar allra mest på sin marknadsföring.
 
 
 
 
 

Leave a Comment