Skip to content

Hur kan kliniker arbeta mer hållbart?

Miljösatsningar inom svensk tandvård har hittills fokuserat mest på att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen som kvicksilver, bly och silver. Nu börjar andra fokusområden ta plats när konceptet Green Dentistry som sen ett tag tillbaka varit ett framväxande begrepp i USA nu börjar etablera sig mer på den europeiska marknaden.


Tidsbrist är den största anledningen till varför kliniker inte har möjlighet att arbeta aktivt för en grönare tandvård. Därför kan digitala verktyg och effektiva processer spara den tid som krävs för att ägna sig åt en sådan mervärdesskapande aktivitet.

Kostnaden för en grön omställning är också ett hinder. Dock finns det indikationer på att det är mer lönsamt i längden att ställa om. En större efterfrågan på miljövänliga produkter kan dock driva ner priserna. Så det handlar egentligen om att fler behöver ansluta sig.

Omställningen kan vara kostsam i både tid och pengar. Därför är det logiskt att ta det steg för steg. Nedan följer ett antal tips vi har samlat på oss uppdelat i vad ni kan göra redan idag och vad ni kan planera för i framtiden.
Vad kan du göra för att arbeta mer grönt?


Vad kan ni göra redan idag?

 • Minska förbrukningen av engångsartiklar per patient.
  Ställ bara fram det material som behövs per patient och i små mängder. Istället för att lägga fram allt och sedan behöva slänga det.

 • Erbjud endast miljövänliga mun- och tandhygiensprodukter i kliniken. Byt exempelvis ut tandborstar och floss picks i plast och mot bambu.

 • Uppmana patienter att återvinna deras tandborstar, eltandborstar och tillhörande huvuden.

 • Minska pappersutskrifter genom att erbjuda digitala kvitton, byt tidlappar mot sms, skicka och ta emot digitala remisser. Detta är bara några att flera saker man kan göra för att minska pappersanvändningen på en klinik.
 • Läs mer i morgondagens inlägg om hur ni kan använda Muntra för att minska på pappersanvändningen.


Återvinn så långt det är möjligt.

 • Engångsartiklar
  • Överväg att återvinna inte bara pappers- och plastprodukter utan
   även ansiktsmasker och handskar.
 • Arbetskläder
 • Datorer och utrustning
  • Genom att återvinna en dator kan man spara över 100 kg koldioxid
   och minska användningen av farliga kemikalier.


Placera återvinningskärl i behandlingsrummen för att göra återvinningen lättillgänglig och enkel.

Arbeta mer digitalt
Tidsbrist är den största faktorn till varför kliniker inte arbetar mer hållbart. Genom att arbeta mer digitalt kan ni bli effektivare och få mer tid över. Tid är viktigt för att kunna fundera och ta beslut om vilka åtgärder kliniken vill och har möjlighet att utföra.


Vad kan ni planera för att göra i framtiden?

 • Byt till hållbara material
 • Byt ut plastmuggarna till pappmuggar
 • Använd engångsförkläden av förnybar plast
 • Byt till sugar i en biobaserad plast eller rostfritt stål.
 • Använd handskar i biologiskt nedbrytbart material.
 • Skyddskläder i papper/plast kan ersättas med tvättbara alternativ.
 • Avtrycksskedar i rostfritt stål eller biologiskt nedbrytbart material.


Återanvänd mer
Att använda verktyg och tillbehör till hållbara material öppnar även möjligheten för att återanvända vissa av dem. Exempelvis kan verktyg som ex. avtrycksskedar och sugar i rostfritt stål återanvändas. Kläder som kan tvättas etc.

Genom att återanvända kan ni minska förbrukningen av engångsartiklar med flera tusen per år.

Planera lagerhållning
Genom att köpa in i bulk, kan ni minska på paketering och frakt. Dessutom kan man planera lagerhållningen för att minimera risken att ha för stora lager, vilket kan resultera i att man behöva slänga produkter som har överskridit bäst-före-datum.


Minska resursanvändningen
Att bara vara noga med att stänga av elektronisk utrustning i slutet av dagen, eller att inte låta vattenkranen stå och rinna kan göra mycket.

70% av elförbrukningen kan minskas genom att använda LED-belysning. Man kan även investera i rörelseaktiverade lampor som stänger av belysningen när rummet är tomt.

Ett annat alternativ är att installera sugsystem som inte förbrukar vatten. Eller att installera kranar och toaletter med lågt vattenflöde.

Övergång till Intraoral skanning
Slipp användning av avtrycksmaterial och att skicka avtryck med post.

Leave a Comment