Skip to content

Betala ut ersättning till konsulter - hur skall man tänka?

Betala ut ersättning till konsulter

Konsulter spelar en viktig roll för tandvården. Trots de nya momsreglerna som trädde i kraft 2019 är inhyrning av konsulter vanlig praxis inom branschen. Men hur skall man tänka vad gäller ersättning till konsulter och vad är bäst för er som klinik?
Muntra rekommendation är att satsa på ett upplägg där kliniken ersätter konsulten baserat på journalförda åtgärder.

För att förstå hur du kan tänka är det viktigt att klarlägga några grundläggande termer inom affärsredovisning:
Intäkt = Förväntan om att få in pengar
Inbetalning = Pengar kommer in

Det är viktigt att lära sig skillnaden på dessa två, inte bara när det kommer till att beräkna ersättning till konsulter. Det är viktigt för all ekonomi och bokföring i hela bolaget. När det kommer till ersättning till konsulter är det viktigt att veta skillnaden på intäkt och inbetalning eftersom kliniken inte vill ta onödig kreditrisk.

Flödet från början till slut ser ut så här:

 1. Behandling sker → åtgärd skapas = inarbetat
 2. Åtgärden skickas till Försäkringskassan (FK) och faktureras mot patient. När krav eller faktura bokförs → intäkt
 3. När FK betalar krav (veckan efter) eller patient betalar in (och detta bokförs) → inbetalning

Betalar patienten med kort slås 2 och 3 ihop.

När det kommer till upplägg för ersättning kommer här tre olika upplägg med för- och nackdelar. Samtliga tre utgår från att ersättning ges exkl. kostnader för tandteknik.


Journalfört
Kliniker ersätter behandlaren baserat på en procent av journalförda åtgärder.

Fördelar

 • Enkelt och snabbt. Åtgärden har en direkt koppling till behandlaren.
 • Åtgärder skall oavsett faktureras/ersättnings krävas. Om det avviker mellan inarbetat och omsättning så är det ett större problem.


Nackdelar

 • Kreditrisk för kliniken.
 • Om patienten inte betalar så tar kliniken smällen.
 • Om åtgärden inte faktureras / ersättning krävs så tar kliniken smällen.


Omsättning
Kliniker ersätter behandlaren baserat på en procent av bokförd ersättning.

Fördelar

 • Mindre kreditrisk för kliniken.

Nackdelar

 • Krångligt och tidskrävande pga. periodiseringseffekter (omsättning hamnar på annan månad än inarbetat).
 • Kreditrisk för kliniken. Om patienten inte betalar så får kliniken ta smällen.
 • Omsättning har inte alltid en koppling till behandlaren. Till exempel om tandsköterskan lägger en tandborste på fakturan.


Inarbetning
Kliniken ersätter behandlaren baserat på en procent av bokförda inbetalningar.

Fördelar

 • Ingen kreditrisk för kliniken


Nackdelar

 • Krångligt och tidskrävande pga. periodiseringseffekter (betalning hamnar på annan månad än inarbetat eller bokfört).
 • En betalning har inte alltid en koppling till behandlaren. Hur ska till exempel förskottsbetalning hanteras?


Vi rekommenderar
Muntra rekommenderar journalfört, framförallt på grund av att det är smidigt, snabbt och enkelt. Det tar inte extra tid och krånglar inte till arbetet med ersättning till konsulter. Då journalfört är signerade åtgärder som bokförts, är alla handlingar redan inräknade och därför uppstår det inga frågetecken kring vad som skall ersättas till konsulten i efterhand.Intresserad av Muntra journalsystem? 

Läs mer! 

 

Leave a Comment